Teslas rentekampanje gir deg 0,48% rente (i 3 år) på ditt lån gjennom DnB – alternativt 1,25% rente gjennom hele perioden. Lånet kan tilbakebetales i opp til 10 år. I utgangspunktet ingen krav til egenkapital utover de 30.000kr. man betaler inn ved bestilling (Disse kan du velge å få tilbake, og dermed fullfinansiere). Renten er flytende og følger pengemarkedet. Den kan derfor justeres både opp og ned gjennom nedbetalingstiden – akkurat som andre lån. Styrerenten kan være en grei indikasjon på hvilken vei det går.

Her kan du beregne hvor mye det vil koste deg per måned.