Tesla har et godt utbygd nett av superladere som du fritt kan benytte dersom du bruker vår henvisningskode.
Søk etter superladere og se oversikt her.